Alqı - satqı xidmətinin təşkili
2016-01-10 17:25:51

Mənzilin müstəqil alınması - məsuliyyətli və təhlükəli məşğuliyyətdir və əgər sizin müvafiq hüquqi təhsiliniz yoxdursa, peşəkarlara tamamilə etibar edə bilərsiniz. Əksər hallarda bu məsələdə ixtisaslı rieltor olmadan keçinmək mümkün deyil. Çünki peşəkar rieltor sizə zəruri sənədlərin hazırlanmasında, eləcə də mənzilin müstəqil qiymətləndirilməsində yardım edə bilər.

Alqı-satqı müqaviləsində mütləq qaydada məlumat verməlidir:

-Daşınmaz əmlakın adı (növü), onun faktiki sahəsi, daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ünvanı, konkret torpaq sahəsində bu və ya digər obyektin heyətində sənədlərinə əsasən daşınmaz əmlakın birmənalı olması üçün zəruri  və təyinatı  dövlət qeydiyyatı haqqında Qanunun müvafiq maddəsi ilə müəyyən edilir; Əgər müqavilə düzgün tərtib olunubsa , onda aşağıdakı sənədləri vermək olar:

-Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (pasportu); -Nikah haqqında şəhadətnamə (əgər alıcı evlidirsə);

-Alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasına həyat yoldaşının notarial qaydada təsdiqlənmiş razılığı. Əgər mənzil kredit, ipoteka, maliyyə yardımıyla həyata keçirilirsə, onda əlavə olaraq bu sənədlər tələb olunacaq:

-İpoteka kreditləşməsinin müqavilə və ya digər kredit müqaviləsi;


Bütün sənədlər toplanıb yoxlanıldıqdan sonra şübhə doğurmursa müqaviləni imzalayıb alqı satqı prosesinə başlamaq olar.

Notariusun iştirakı ilə əqdlər bağlanmasını keçirmək lazımdır ki bu da daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması üçün zəruri sənədlər dəstindən ibarətdir

Daşınmaz əmlak alarkən peşəkarlara güvənmək lazımdır, əks halda mənzil alınması proseduruna çox zaman sərf etmiş olacaqsınız. Bundan başqa siz müqavilə ilə bağlı riskləri müstəqil şəkildə düzgün qiymətləndirə bilməyəcəksiniz və alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması prosesininin qaydasında gedib-getməməsi sizdə şübhə doğuracaq.


Əmlak alarkən, gələcəkdə yarana biləcək mübahisələrdən və digər neqativ hallardan sığortalanmaq üçün, bəzi amilləri vaxtında nəzərə almaq və alqı-satqının qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq aparılmasından əmin olmaq lazımdır. Bildiyiniz kimi, mülki qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi ilə bağlı müqavilələr əmlakın yerləşdiyi ərazi üzrə notariat orqanında təsdiq olunmalıdır. Daşınmaz əmlak alarkən aşağıda qeyd edilən məqamlara xüsusi diqqət yetirmək lazımıdr: Daşınmaz əmlaka dair hüquqi sənədlərlə tanış olun və həmin sənədlərin sizə təklif olunan əmlaka aid olduğunu dəqiqləşdirin; Beh verərkən beh müqaviləsi bağlayın; Qarşı tərəfin sizə təklif olunan əmlak üzrəində sərəncam vermək hüququna malik olduğundan əmin olun; Daşınmaz əmlak alarkən müqaviləni mütləq notariat qaydasında təsdiq etdirin; Etibarnamə əsasında əmlak almaqdan imtina edin; Alqı-satqı prosesində əlavə suallar ortaya çıxarsa prosesə əmlak hüququ üzrə ekspert cəlb edin və onunla məsləhətləşmələr aparın; Alqı-satqı müqaviləsində əmlakın dəyəri real sövdələşmə məbləğini əks etdirməlidir; Yeni tikilən çoxmərtəbəli yaşayış binasından mənzil alarkən, digər sənədlərlə birlikdə, mənzilin dəyərinin tam ödənildiyini təsdiq edən maliyyə arayışını da müvafiq təşkilatdan (MTK-dan) tələb edin; Qeyri-yaşayış sahəsi alarkən, müvafiq sənədlərdə əmlakın növünün “qeyri-yaşayış” sahəsi kimi göstərilməsinə diqqət yetirin; Günümüzdə əmlak mübahisələrindən ən çox rast gəlinənlərdən biri də etibarnamə əsasında daşınmaz əmlakın alınması ilə bağlı yaranan mübahisələrdir. Belə ki, etibarnamə birtərəfli əqd olduğu üçün onu verən şəxs qarşı tərəfin iradəsi olmadan, yəni, tək başına müvafiq notariat orqanına gedərək həmin etibarnaməni ləğv etdirə bilər. Bundan başqa, Mülki Məcəllənin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq, etibar edən şəxs vəfat etdikdə onun verdiyi bütün etibarnamələr öz qüvvəsini itirmiş olur. Belə olan halda etibarnamə əsasında alınmış əmlak ilkin olaraq vərəsəlik qaydasında mərhumun vərəsələrindən birinin və ya bir neçəsinin adına rəsmiləşdirilə və yalnız bundan sonra həmin şəxslərin razılığı ilə sizin adınıza keçirilə bilər.


Mülki Məcəllənin daşınmaz əşyanın özgəninkiləşdirilməsi barədə müqavilənin bağlanması qaydasını nəzərdə tutan 394-cü maddəsinə əsasən «Bir tərəfin daşınmaz əşyaya mülkiyyəti digər tərəfə vermək və ya əldə etmək barədə öhdəlik götürdüyü müqavilə notariat qaydasında təsdiqlənməlidir».

Mütəxəssislərin fikrincə, bu, həm müqavilələrin düzgün, qanunvericiliyə uyğun tərtib edilməsinə imkan verər, həm onun hüquqi qüvvəsinin daha da ciddi olmasına kömək edər – bir qayda olaraq tərəflər notariusda təsdiqlənmiş müqaviləni pozmaqdan çəkinirlər. Müqavilələrin notariusda təsdiqlənməsi satılan mənzillərə görə, vergilərin ödənilməsini də avtomatikləşdirə bilər. Yəni mənzilə görə vergi elə alqı-satqı prosesində ödənilir. Nəhayət, notariusların iştirakı bir evin bir neçə nəfərə satılması və s. kimi mənfi halların qarşısını ala bilər.


Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin təsdiqi də vacibdir ki, bunun üçün lazım olan sənədlər aşağıdakılardan ibarətdir:

1)əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd

2) əmlak üzərində yüklülüyün və ya həbsin olub-olmaması barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Хidmətinin vеrdiyi arayış

3) mülkiyyətçi nikahdadırsa, onun nikahı haqqında şəhadətnaməsi

4) daşınmaz əmlakın satılmasına ərin (arvadın) notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı

5) yaşayış evində, mənzildə və ya bağ evində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan ailə üzvlərinin dairəsi barədə mənzil-istismаr sаhələrinin arayışı və yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin yаzılı razılığı


İştirak etməli olan şəxslərin siyahısı:

əmlakın mülkiyyətçisi və yа nоtаriаt qаydаsındа təsdiq еdilmiş еtibаrnаmə əsаsındа оnun nümаyəndəsi

alıcı və yа nоtаriаt qаydаsındа təsdiq еdilmiş еtibаrnаmə əsаsındа оnun nümаyəndəsi.mirdesign studio